คำถาม

สิทธิ์โทรฟรี SMS ฟรี dtac internet ฟรีนั้น 1 เบอร์ สามารถรับสิทธิ์ได้ทุก reward เลยหรือไม่?

ตอบ

ใช่แล้ว 1 เบอร์ ของคุณสามารถรับสิทธิ์ได้ทุกอย่าง ๆ ละ 1 ครั้ง/เดือน (ไม่นับรวมสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการเพราะแต่ละร้านค้าจะมีเงื่อนไขการรับสิทธิ์ที่แตกต่างกันไป)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎22-09-2014 10:34
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง