วิธีตรวจสอบสถานะ dtac Reward ว่าเป็นแบบไหนผ่าน dtac App

 
 1. เปิด dtac app แล้วกดไปที่เมนู "ดีแทครีวอร์ด" ด้านบนสุด จะแสดงสถานะ dtac Reward ที่คุณได้รับ
** หากยังไม่มี dtac app  โหลดเลย !! download

 

 

dtac-reward-status.jpgแสดงสถานะ dtac Reward ที่ได้รับ

 

 

FAQ ที่เกี่ยวข้องกับ dtac Reward

 

 

 

** หากยังไม่มี dtac app  โหลดเลย !! download

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
32 จาก 32
อัพเดตล่าสุด:
‎19-09-2019 11:13
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (5)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
Dtac App/ gold member#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Sliver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
ประเภท silver reward #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Blue Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

silver member dtac

 

#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด 

GOLD Member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER ชอบใช้หมวด Dining #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

silver member 
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold Member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
@nuage@toy
Silver Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด @mooyoung
SILVER MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member ##อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
ดีแทคของฉันเป็นประเภท Silver #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
ดีแทคของฉันเป็นประเภท Silver
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

dtac reward

#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

Silver Member คะ #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold Memberครับ #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ดครับ
Gold Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
silver member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD Member ครับ
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
silver member dtac

#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold member ดูได้จากแถบด้านบนของ dtac app. #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
gold member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

BLUE MEMBER 

#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด