วิธีตรวจสอบสถานะ dtac Reward ว่าเป็นแบบไหนผ่าน dtac App

 
 1. เปิด dtac app แล้วกดไปที่เมนู "ดีแทครีวอร์ด" ด้านบนสุด จะแสดงสถานะ dtac Reward ที่คุณได้รับ
** หากยังไม่มี dtac app  โหลดเลย !! download

 

 

dtac-reward-status.jpgแสดงสถานะ dtac Reward ที่ได้รับ

 

 

FAQ ที่เกี่ยวข้องกับ dtac Reward

 

 

 

** หากยังไม่มี dtac app  โหลดเลย !! download

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
32 จาก 32
อัพเดตล่าสุด:
‎19-09-2019 11:13
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (5)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
Silver member #
อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
silver member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์
Silver member dtac #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Dtac Silver member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

GOLD MEMBER  #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด 

 

สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ขยิบตาสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ขยิบตาสัญลักษณ์แสดงอารมณ์ขยิบตา

 

silver member dtac

#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold memner #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
ผมใช้ดีแทค Silver Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member จ้าาาาา #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Blue member dtac
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
silver member dtac

#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
BLUE MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
dtac reward GOLD MEMBER
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด 

Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

SILVER MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
DTAC reward Gold Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
โกลด์ เดมเลอร์ ดีแทครีวอร์ด #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER 😊 #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

Gold member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์

Gold Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
goldmember #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ท
Gold member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Dtac reward SILVER MEMBER#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
silver member dtac #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Dtac Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

Silver Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

SILVER MEMBER

 

#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

Gold Member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

dtac

reward

GOLD

MEMBER

 

#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

Dtac reward Gold member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด