วิธีตรวจสอบสถานะ dtac Reward ว่าเป็นแบบไหนผ่าน dtac App

 
 1. เปิด dtac app แล้วกดไปที่เมนู "ดีแทครีวอร์ด" ด้านบนสุด จะแสดงสถานะ dtac Reward ที่คุณได้รับ
** หากยังไม่มี dtac app  โหลดเลย !! download

 

 

dtac-reward-status.jpgแสดงสถานะ dtac Reward ที่ได้รับ

 

 

FAQ ที่เกี่ยวข้องกับ dtac Reward

 

 

 

** หากยังไม่มี dtac app  โหลดเลย !! download

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
32 จาก 32
อัพเดตล่าสุด:
‎19-09-2019 11:13
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (5)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
Silver member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Blue member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER ค่ะ
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
ลูกค้า dtac reward #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold Member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
BLUE MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

Silver Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

silver member dtac
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

Blue Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด 

silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

ลูกค้า dtac reward #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด

Gold Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Dtac reward silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Blue Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Blue member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
SILVER MEMBER ค่ะ #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Blue member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member ครับ #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Dtac Reward Gold Member
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member ค่ะ
#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member # อ่สนดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
GOLD MEMBER#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด สัญลักษณ์แสดงอารมณ์มีความสุข
Dtac Reward Gold Member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Silver member #อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด
Gold Member#อ่านดีมีรางวัลตอนดีแทครีวอร์ด