ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ถ้าย้ายไปโครงข่าย dtac Network  และติดต่อศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนซิมการ์ดแล้ว จะสามารถใช้บริการ IR/Happy Go Inter ในประเทศใดได้บ้าง? ตอบ ลูกค้าดีแทค และลูกค้าดีแทคบนโครงข่าย dtac Network สามารถใช้งานได้เหมือนกันในทุกประเทศ และ Operator ตามที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
ดูบทความเต็ม