ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
  Facebookเป็นSocial mediaที่แทบทุกคนใช้งาน อย่างคุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็นupdate statusบอกเล่าเรื่องราว, check-inที่เที่ยวเก๋ๆ, อวดรูปให้กันและกันดู นอกจากนี้ ยังมีApplicationต่างๆ อีกมากที่เชื่อมต่อกับFacebook Accountของเรา ไม่ว่าจะเป็นเกม เว็บไซต์ต่างๆ รวมไปถึงแบบทดสอบ ดูดวง ฯลฯ Applicationเหล่านี้ล้วนต้องขออนุญาตเพื่อเชื่อมต่อกับFacebook Accountของเราก่อน ซึ่งหลายท่านก็เลือกที่จะกดอนุญาตอย่างรวดเร็วเพื่อจะได้เข้าถึงApplicationนั้นๆ อย่างไรก็ตาม Applicationต่างๆ นั้นไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมด ApplicationบางAppสร้างขึ้นมาเพื่อดึงข้อมูลผู้ใช้งานของเราไป บางApp สามารถส่งข้อความไปหาเพื่อนๆของเราในชื่อเราได้ บางAppถึงขนาดสามารถดึงuser nameและpasswordของเราไปได้ อย่างที่คงเคยเห็นหลายๆ คนบ่นว่า โดน Hack Facebook อ่านมาถึงขนาดนี้คงกลัวกันแล้วใช่ไหมครับ ไม่ต้องห่วงครับ เพียงแค่เราเลือกอ่านคำขออนุญาตของAppต่างๆ ก่อนที่จะเลือกตอบตกลง ว่าเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านใดของเราได้บ้าง และพิจารณาว่าสมเหตุสมผลกับการทำงานของAppหรือเปล่า หากคิดว่าปลอดภัยค่อยตอบตกลง เท่านี้ก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่งแล้วครับ  
ดูบทความเต็ม