ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ไม่ได้รับข้อความการตั้งค่าเครื่องสำหรับ dtac Phone ควรทำอย่างไร? ตอบ หากใช้งานเครื่อง iPhone, iPad และ dtac Phone จะไม่ได้รับข้อความการตั้งค่าเครื่องอัตโนมัติ เพราะตัวเครื่องสามารถใช้งาน Internet/MMS บนโครงข่ายใหม่ dtac Network ได้ทันที ทั้งนี้ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องดังกล่าวและไม่ได้รับข้อความการตั้งค่าเครื่อง ให้กด *772# โทรออก เพื่อให้ระบบส่งการตั้งค่าเครื่องให้ใหม่ แต่หากกดแล้วยังไม่ได้รับข้อความการตั้งค่าเครื่อง ให้ตรวจสอบว่า - ใช้เครื่อง Android: ข้อความการตั้งค่า (Configuration Message) จะถูกส่งมาบน Notification ไม่ใช่บนกล่องข้อความ SMS ทั่วไป แนะนำให้ตรวจสอบข้อความดังกล่าวใน Notification (โดยการลากนิ้วจากขอบหน้าจอด้านบนลงล่าง) - ใช้งาน Multi-SIM: เนื่องจากข้อความการตั้งค่าจะถูกส่งมาในรูปแบบของ SMS ดังนั้น หากใช้งานซิมรองจะไม่สามารถรับ SMS ได้ แนะนำให้สลับมาใช้งานเป็นซิมหลัก
ดูบทความเต็ม