ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ลูกค้า dtac Network ที่หน้าจอขึ้นไม่มีสัญญาณ (no service) จะต้องทำอย่างไร? ตอบ แนะนำลูกค้าให้เปิด-ปิดเครื่องใหม่ ทั้งนี้หากยังไม่สามารถใช้งานได้ แนะนำให้ลูกค้า ติดต่อศูนย์บริการดีแทคหรือติดต่อดีแทค call center 1678 เพื่อดำเนินการแก้ไข  หรือ กด *1840 หรือส่งเรื่องมายัง dtac Online community   ได้ทางอินบ๊อกซ์โดยคลิก >>> @dtac_feedback 
ดูบทความเต็ม
คำถาม ทำไมต้องย้ายมาอยู่บนโครงข่ายใหม่ภายใต้ dtac Network? ตอบ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (dtac TriNet Co., Ltd.) เป็นบริษัทลูกของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ใหม่ 2100 MHz ใน การให้บริการโครงข่ายใหม่ ดังนั้นเมื่อลูกค้าต้องการใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ภายใต้ dtac Network จะต้องยินยอมจะต้องยินยอมให้โอนย้ายบริการและข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ไปยัง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด โดยสิทธิประโยชน์ของลูกค้ายังคงเดิม และยังจะได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รวมทั้งแพ็กเกจใหม่ที่เหมาะสม คุ้มค่ากับการใช้งานที่จะมีเพิ่มขึ้นมากมาย
ดูบทความเต็ม
คำถาม กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)และลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporate) สามารถลงทะเบียนโครงข่าย TriNet ได้อย่างไร? ตอบ ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สามารถลงทะเบียนขอโอนย้ายไปโครงข่าย dtac Network ได้ที่ สำนักงานบริการดีแทคทุกสาขา ได้ตั้งแต่ ส.ค 56 เป็นต้นไป พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (คัดสำเนารับรองอายุไม่เกิน 3 เดือน) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลตามที่หนังสือรับรองระบุ หรือของเจ้าของกิจการ 3. หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวอื่นใดของผู้รับมอบอำนาจที่สามารถใช้แทนได้ตามกฏหมาย ลูกค้ากลุ่มองค์กร (Corporate) สามารถแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายไปโครงข่าย dtac Network ได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
ดูบทความเต็ม
คำถาม กรณีซิมไม่รองรับ TriNet เกิดจากอะไรได้บ้าง ลูกค้าจะทราบได้อย่างไร สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองหรือไม่? ตอบ ลูกค้าจะทราบในขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network ถ้าซิมการ์ดไม่รองรับการให้บริการลูกค้าจะได้รับ SMS ตอบกลับดังนี้ “ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เลขบัตรปชช.ของคุณคือ 1234567890123 กรุณาติดต่อศูนย์บริการดีแทคเพื่อเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิมให้รองรับโครงข่ายใหม่”
ดูบทความเต็ม
คำถาม จะทราบได้อย่างไรว่ามือถือสามารถรองรับโครงข่ายใหม่ dtac Network  สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองหรือเปล่า? ตอบ TriNet รองรับโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตและแอร์การ์ด ครบทุกระบบ ทุกยี่ห้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวิธีสังเกตง่าย ๆ ดังนี้ 1. มือถือส่วนใหญ่ที่รองรับคลื่นความถี่ 850 MHz หรือ 900 MHz จะรองรับการใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100MHz 2. มือถือ Smartphones ส่วนใหญ่ที่วางขายในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาจะรองรับการใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100MHz 3. มือถือส่วนใหญ่ที่มีกล้องหน้าจะรองรับการใช้งานบนคลื่นความถี่ 2100MHz
ดูบทความเต็ม
คำถาม การย้ายไปโครงข่าย dtac Network  จะทำให้คุณภาพการใช้งานในต่างประเทศแตกต่างจากเดิมหรือไม่? ตอบ คุณภาพสัญญาณหรือการใช้งานในต่างประเทศขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการในต่างประเทศ
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac Network จะทำให้เล่นอินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าเดิมหรือไม่? ตอบ เร็วกว่าเดิม เพราะเมื่อคุณย้ายไปใช้ dtac Network ซึ่งมีพื้นที่สำหรับรองรับการใช้งานที่มากขึ้น จึงทำให้การใช้งานไม่สะดุดหรือติดขัด การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงรวดเร็วขึ้น
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้าย้ายไปโครงข่าย dtac Network  และติดต่อศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนซิมการ์ดแล้ว จะสามารถใช้บริการ IR/Happy Go Inter ในประเทศใดได้บ้าง? ตอบ ลูกค้าดีแทค และลูกค้าดีแทคบนโครงข่าย dtac Network สามารถใช้งานได้เหมือนกันในทุกประเทศ และ Operator ตามที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากใช้งาน iPhone/iPad อยู่ สามารถใช้งาน dtac SIM ได้ทันทีหรือไม่? ตอบ สามารถใช้งานได้ทันที หากตัวเครื่องมีค่า Carrier Bundle เป็น dtac 14.1 โดยสามารถตรวจสอบได้ที่ การตั้งค่า (Settings) ทั่วไป (General) เกี่ยวกับ (About) ทั้งนี้ ตัวเครื่องสามารถอัพเดท Carrier Bundle เป็น dtac 14.1 ได้โดยอัตโนมัติ หากใช้งานบน iOS 6.1 ขึ้นไป แต่หากตัวเครื่องมีเวอร์ชั่นต่ำกว่า iOS 6.1 จะไม่สามารถอัพเดทเป็น dtac 14.1 ได้ แนะนำให้อัพเดท SW เวอร์ชั่น หรือตั้งค่าการใช้งานด้วยตนเอง (แบบ Manual)
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้ากลุ่มใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนโอนย้าย dtac Network แบบอัตโนมัติได้ในขั้นตอนเดียว? ตอบ ลูกค้าที่ไม่สามารถลงทะเบียนโอนย้ายแบบอัตโนมัติ dtac Network ได้ในขั้นตอนเดียว เป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้   •  มีบริการซิมเสริม (Multi-SIM) • มีบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (International Roaming) • กลุ่มลูกค้าที่มีบริการ Group bill (Family) • ลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน Aircard และ Tablet • ลูกค้าต่างชาติ (For foreigners, please contact our staff) • ลูกค้าที่มีซิมการ์ดไม่รองรับการโอนย้ายแบบอัตโนมัติ   โดยลูกค้ากลุ่มข้างต้นมีความจำเป็นต้องติดต่อที่ศูนย์บริการดีแทคเพื่อเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิม(ฟรี) เพื่อโอนย้ายไป dtac Network
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac Network ดีอย่างไร? ตอบ • dtac Network มีระบบอัจฉริยะที่จะสามารถสลับคลื่นสัญญาณให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้เล่นเน็ตและโทรได้อย่างราบรื่นการรวมตัวกันของ 3 โครงข่ายทำให้ดีแทคมี Bandwidth รวมกันกว้างที่สุดในประเทศถึง 50 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว • dtac Network มีครบทั้ง 3 คลื่นความถี่ (1800, 850, 2100MHz) จึงสามารถรองรับการใช้งานมือถือ แท็บเล็ตและแอร์การ์ด ได้ครบทุกระบบ ทุกยี่ห้อ อย่างมีประสิทธิภาพ • dtac Network พร้อมปรับเปลี่ยนและใช้งานเทคโนโลยีล่าสุดได้ทันที เช่น 4G โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
ดูบทความเต็ม
คำถาม คลื่นความถี่ 2100 MHz ของ dtac Network มีพื้นที่ให้บริการอยู่ที่ใดบ้าง?  ตอบ คลื่นความถี่ 3G 2100MHz เปิดให้บริการแล้ว 6 จังหวัดทั่วไทย ได้แก่ -กรุงเทพและปริมณฑล - ภาคตะวันออก 6 จังหวัด: ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี - ภาคกลางและภาคตะวันตก 14 จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี นครปฐม ราชบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี -ภาคใต้ 10 จังหวัด: ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง ภูเก็ต ระนอง สตูล พัทลุง - ภาคเหนือ 16 จังหวัด: เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง นครสวรรค์ พิษณุโลก กำแพงเพชร ลำพูน เพชรบูรณ์ พิจิตร ตาก พะเยา แพร่ สุโขทัย ชัยนาท แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด: บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี สุรินทร์ร้อยเอ็ด หนองคาย ศรีสะเกษ มุกดาหาร
ดูบทความเต็ม
คำถาม ตอนนี้บางพื้นที่มีการให้บริการ Dtac 4G ไปบ้างแล้ว สิ่งที่ผมอยากสอบถามมีดังนี้ครับ 1. ซิม 4G นี่เป็นซิมแบบไมโครหรือนาโนซิมอย่างเดียวรึป่าวหรือสามารถเป็นซิมแบบเดิมได้ครับ 2. หากเราทำซิม 4G ไปแล้ว แต่เราไปใช้กับโทรศัพท์ที่รองรับเพียง 3G เราจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่มั้ย 3. การทำซิม 4G มีค่าบริการเท่าไหร่ครับ 4. ตอนนี้ Dtac 4G มีให้บริการที่หาดใหญ่แล้ว แล้วอย่างปัตตานีจะได้ใช้ช่วงเดือนไหนอ่ะครับ ตอบ 1. ซิม 4G นี่เป็นซิมแบบไมโครหรือนาโนซิมอย่างเดียวรึป่าวหรือส ามารถเป็นซิมแบบเดิมได้ครับ   ตอบ ::  SIM CARD ที่รองรับ 4G นั้นจะเป็น SIM CARD ที่รองรับการใช้งาน Dtac ค่ะ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งแบบ micro sim และ nao sim ค่ะ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบว่า SIM CARD รองรับการใช้งาน 4G ได้หรือไม่โดยกด *364# โทรออกค่ะ       หากเราทำซิม 4G ไปแล้ว แต่เราไปใช้กับโทรศัพท์ที่รองรับเพียง 3G เราจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติอยู่มั้ย ตอบ : หากตัวเครื่องรองรับการใช้งาน 3G แต่ SIM CARD รองรับ 4G นั้น จะสามารถเชื่อมต่อ internet ได้ตามปกติค่ะ คือใช้งานสัญญาณจาก 3G หรือ 2G (ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน) ค่ะ     การทำซิม 4G มีค่าบริการเท่าไหร่ครับ ตอบ : อ้างอิงจากคำตอบข้อ 1 หากลูกค้าไปเปลี่ยน SIM CARD เพื่อรองรับการใช้งาน dtac Network จะฟรีค่าบริการค่ะ (ตรวจสอบ SIM CARD ที่รองรับ 4G โดยกด *364# โทรออก)     ตอนนี้ Dtac 4G มีให้บริการที่หาดใหญ่แล้ว แล้วอย่างปัตตานีจะได้ใช้ช่วงเดือนไหนอ่ะครับ ตอบ : ปัจจุบันทางบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อเพิ่มพื้น ที่ 3G และ 4 G ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะคะ หากในอนาคตมีการขยายหรือเพิ่มได้มากขึ้น  จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมค่ะ ซึ่งสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtac.co.th/4g/?c_lang=th ค่ะ  
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac Network คืออะไร? ตอบ คือ 3 โครงข่ายอัจฉริยะใหม่จากดีแทค ที่ให้บริการบน 3 คลื่นความถี่ ภายใต้ dtac Network ดังนี้ 1. คลื่นความถี่ 1800MHz 2.คลื่นความถี่ 850MHz 3. คลื่นความถี่ 2100MHz โดยดีแทคเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่มีคลื่นความถี่สูงสุดถึง 3 คลื่น รวมเป็น bandwidth ที่กว้างที่สุด
ดูบทความเต็ม
คำถาม dtac Network ดีกว่า 3G ทั่วไปอย่างไร? ตอบ dtac Network ดีกว่า 3G ทั่วไป เพราะมีคลื่นความถี่มากกว่าหนึ่งรวมอยู่ด้วยกัน โดยปกติ 3G จะอยู่บนคลื่นความถี่ 850 MHz แต่ dtac Network รวมคลื่นความถี่ 850 MHz และคลื่นความถี่ 3G ใหม่ล่าสุด หรือ 2100 MHz ไว้ด้วย นอกจากนี้ dtac Network ยังรวมคลื่น 1800 MHz ซึ่งเป็นคลื่นพื้นฐานสำหรับการโทรศัพท์ การรวมทั้ง 3 คลื่นความถี่เอาไว้ด้วยกันนี้ จึงเปรียบเสมือนเลนบนถนน ยิ่งกว้างยิ่งทำให้สามารถรองรับจำนวนรถได้มากขึ้น ไม่ติดขัดเหมือนการมีถนนเพียงเลนเดียว ดังนั้น dtac Network จึงเป็นโครงข่ายที่สามารถรองรับการใช้งานได้มากขึ้น ดีกว่า 3G ทั่วไป ทั้งในแง่พื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณและประสิทธิภาพในการใช้งาน
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากระบบเปิดใช้บริการบนโครงข่ายใหม่  dtac Network จะมีผลต่อบริการที่ลูกค้าใช้งานอยู่หรือไม่ มีผลต่อบริการใด และต้องทำอย่างไร? ตอบ บริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ คือ ATM SIM และบริการโทรผิดไม่คิดตังค์ ในกรณี ATM SIM: แนะนำให้ลูกค้าสมัครบริการ K-mobile banking plus ของทางธนาคารแทน
ดูบทความเต็ม