ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม บริการอะไรที่ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อย้ายไปอยู่บนโครงข่าย dtac Network สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน? ตอบ ATM SIM, ใจดีให้โอน เมื่ออยู่บน dtac Network แล้วไม่สามารถโอนให้ Happy ที่อยู่บนโครงข่ายดีแทคเดิมได้ แต่สามารถโอนให้แฮปปี้ที่อยู่บน dtac Network ได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่า การโอนย้ายไป dtac Network เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว? ตอบ หลังจากลงทะเบียนขอโอนย้ายไป dtac Network เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการตามขั้นตอน โดยลูกค้าจะได้รับ SMS ดังต่อไปนี้ SMS ที่ 1 : หากลูกค้าลงทะเบียนขอใช้ dtac Network เรียบร้อยแล้ว และไม่มีเงื่อนไขการใช้บริการพิเศษ กรุณารอรับ SMS เพื่อยืนยันการโอนย้ายภายใน 24 ชั่วโมง SMS ที่ 2 : แจ้งให้ทราบว่า หากขณะย้ายโครงข่าย สัญญาณมือถือหายไป (โทรออกไม่ได้/ใช้เน็ตไม่ได้) ให้ปิด-เปิดเครื่องใหม่ SMS ที่ 3 : แจ้งให้ตั้งค่า Internet และ MMS (หากไม่ได้รับ SMS ภายใน 10 นาที สามารถตั้งค่าเองได้ โดยการกด *772# หรือ คลิก http://www.dtac.co.th/trinet/setting หลังจากนั้นลูกค้าก็จะสามารถเริ่มใช้งาน dtac Network ได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม ตรวจสอบได้อย่างไรว่าเบอร์ของลูกค้าลงทะเบียนใช้ dtac Network แล้วหรือยัง? ตอบ สามารถตรวจสอบได้โดย กด *3000*1# โทรออก
ดูบทความเต็ม
คำถาม ขั้นตอนของการย้ายไปอยู่บน dtac Network ผ่านบริการตั้งค่าอัตโนมัติ (OTA) เป็นอย่างไร? ตอบ หลังเที่ยงคืนของวันที่ลูกค้าได้รับแจ้งทาง SMS ให้เตรียมการโอนย้ายไป dtac Network จะเป็นไปตาม 5 ขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดมือถือไว้ตลอดเวลา 2. รอรับ SMS แจ้งการโอนย้ายข้อมูล 3. สัญญาณโทรศัพท์จะหายไป ไม่สามารถโทรออกหรือใช้อินเทอร์เน็ตได้ 4. ปิด-เปิดเครื่องใหม่ เพื่อเริ่มใช้งาน dtac Network 5. ได้รับ SMS ยินดีต้อนรับเข้าสู่ dtac Network
ดูบทความเต็ม
คำถาม ผลกระทบสำหรับกรณีลูกค้า dtac Network ที่มีบริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตเป็นอย่างไร? ตอบ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 8 พฤศจิกายน ทั้งลูกค้า dtac Network จะไม่สามารถขอดำเนินการ สมัคร / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิกบริการ direct debit / credit card ได้ โดยยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 1. ลูกค้าต่างชาติซื้อ postpaid SIM สามารถดำเนินการสมัคร direct debit ได้ตามปกติ 2. กรณีลูกค้าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงแกไขกรณี serious caseเท่านั้น 3. ลูกค้าที่บัตรเครดิตหมดอายุ - ลูกค้า dtac ที่ต้องการโอนย้ายก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน จะไม่สามารถใช้บริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้หลังจากโอนย้าย โดยจะต้องดำเนินการชำระค่าบริการตามช่องทางปกติ โดยสามารถทำการสมัครบริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตใหม่โดยการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการสำหรับ dtac Network โดยจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการเริ่มบริการหักบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตอีกครั้งประมาณเดือนมกราคม - สำหรับลูกค้า dtac ที่โอนย้ายหลังวันที่ 8 พฤศจิกายน จะสามารถใช้บริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้อย่างต่อเนื่องตามปกติหลังจากโอนย้ายไป dtac Network โดยไม่ต้องกรอกเอกสารเพื่อดำเนินการสมัครบริการใหม่ - สำหรับลูกค้า dtac ที่ขอสมัครบริการหักบัญชีธนาคารหรือบัครเครดิตหลังวันที่ 8 พฤศจิกายน จะสามารถใช้บริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้ ซึ่งจะสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องหลังจากโอนย้ายไป dtac Network
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากโอนย้ายเป็น dtac Network แล้ว หน้าจอขึ้น No Service ต้องแก้ไขอย่างไร? ตอบ หากขึ้น No Service กรุณาเปิดเครื่องทิ้งไว้เพื่อให้เครื่องทำการจับสัญญาณประมาณ 15-20 นาที
ดูบทความเต็ม
คำถาม การย้ายไปโครงข่าย dtac Network ต้องรอให้หมดรอบบิลก่อนหรือไม่ถึงจะย้ายได้? ตอบ สำหรับลูกค้าจดทะเบียนรายเดือน จะโอนย้ายตามรอบบิลเพื่อให้สามารถต่อรอบบิลได้พอดี โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เปิดให้บริการ 2100MHz และมีอุปกรณ์รองรับการใช้งาน 3G 2100MHz แล้ว
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าสามารถลงทะเบียนโอนย้ายไป dtac Network ด้วยตนเองโดยวิธีใดบ้าง? ตอบ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนโอนย้ายไปใช้งานบน Dtac Network ในขั้นตอนเดียวด้วยตนเอง (online porting) ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1. กด *3000#แล้วโทรออก 2. ระบบตอบรับอัตโนมัติ กด*3000 แล้วโทรออก 3. สำหรับลูกค้าแฮปปี้ กด *3000* เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก # แล้วโทรออก 4. ผ่านทางเว็บไซต์ดีแทค "http://www.dtac.co.th/trinet/online-porting.html" ทั้งนี้หากลูกค้าลงทะเบียนขอใช้ dtac Network เรียบร้อยแล้ว และไม่มีเงื่อนไขการใช้บริการพิเศษ กรุณารอรับ SMS เพื่อยืนยันการโอนย้ายภายใน 24 ชม.
ดูบทความเต็ม
คำถาม เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network มีอะไรบ้าง? ตอบ กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านหมายเลข *3000# ไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ กรณีลงทะเบียนผ่านศูนย์บริการดีแทค ต้องใช้เอกสาร ดังนี้ ลูกค้าบุคคลธรรมดา 1. เอกสารลงทะเบียนขอใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network (Consent Form) ลูกค้านิติบุคคล 1. เอกสารลงทะเบียนขอใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network (Consent Form) 2. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน กรณีคงสิทธิ์เลขหมายจากเครือข่ายอื่น ๆ จะต้องดำเนินการย้ายเครือข่ายมาอยู่ภายใต้ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หลังจากนั้นจึงสามารถลงทะเบียนขอใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network (Consent Form) ซึ่งอยู่ภายใต้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ตามลำดับ
ดูบทความเต็ม
คำถาม อยากใช้ dtac Network ต้องทำอย่างไร? ตอบ สามารถลงทะเบียนขอใช้ dtac Network เพื่อโอนย้ายข้อมูลด้วยตนเองได้ผ่าน 4 ช่องทาง คือ 1. ผ่านบริการออนไลน์ บนเว็บไซต์ดีแทค คลิกที่นี่ http://www.dtac.co.th/trinet/consent.html 2. กด *3000* ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กด # แล้วโทรออก 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร *3000 แล้วทำตามเสียงจากระบบตอบรับอัตโนมัติ 4. ติดต่อศูนย์บริการดีแทคทุกสาขาทั่วประเทศ จากนั้นรอรับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเริ่มทยอยย้ายข้อมูลไปยังโครงข่าย dtac Network ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป
ดูบทความเต็ม
คำถาม การใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องหรือไม่? ตอบ หากมือถือ แท็บเล็ต แอร์การ์ด หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ รองรับคลื่นความถี่ 1800MHz 850MHz และ 2100MHz อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่อง
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากต้องการใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมหรือไม่? ตอบ เฉพาะลูกค้าบางรายที่ใช้ซิมที่ไม่รองรับโครงข่ายใหม่ โดยลูกค้าที่ต้องเปลี่ยนซิมจะได้รับ SMS แจ้งข้อความให้ดำเนินการขอเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิมได้ฟรีที่ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากระบบเปิดใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network แล้ว จะมีผลต่อโปรโมชั่น สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าใช้งานอยู่หรือไม่? ตอบ • ไม่มีผลใด ๆ ทั้งสิ้น สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากโปรโมชั่นและบริษัทฯ ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ยังคงเดิมและต่อเนื่อง • สิทธิพิเศษต่าง ๆ เช่น dtac rewards, dtac life care ยังคงเดิมและต่อเนื่อง • กรณีลูกค้าแบบเติมเงิน จำนวนเงิน/วัน/โบนัสโทรฟรี ยังคงเหลือตามปกติ • ลูกค้าแบบรายเดือน โบนัสโทรฟรี ยังคงเหลือตามปกติ
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าที่ใช้งานบนโครงข่าย dtac Network สามารถใช้บริการ IR/Happy Go Inter ได้หรือไม่? ตอบ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศกรุณาติดต่อ Call Center หรือศูนย์บริการดีแทคทุกสาขาเพื่อตรวจสอบความพร้อมของซิม ในกรณีที่ซิมไม่รองรับ จะต้องเข้ามาเปลี่ยนซิมให้เป็น DUAL IMSI เพื่อรองรับการใช้งานต่างประเทศ โดยสามารถติดต่อขอเปลี่ยนซิมได้ฟรีที่ ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้าหน้าจอเครื่อง iPhone แสดงเลข 52005 หรือขึ้น DTAC ตัวใหญ่ ถือว่าผิดปกติหรือไม่? ตอบ ไม่ผิดปกติ เมื่อพร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ต หน้าจอมือถือจะแสดง dtac 3G/H/H+/DTAC (สำหรับ android) แต่บางเครื่องหน้าจอมือถืออาจจะแสดง เลข 52005 หรือขึ้น DTAC ตัวใหญ่สำหรับ iPhoneได้ ซึ่งสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตบน dtac Network ได้ตามปกติ
ดูบทความเต็ม
คำถาม TriNet ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานทั่วประเทศหรือไม่? ตอบ บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายสัญญาณ 2100 MHz ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันลูกค้าสามารถใช้งาน 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้ง edge บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้า dtac Network สามารถใช้งานในต่างประเทศได้หรือไม่? ตอบ ลูกค้าที่โอนย้ายไป dtac Network ด้วยวิธีการลงทะเบียนโอนย้ายแบบอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิม (ฟรี) เพื่อให้รองรับการใช้งานในต่างประเทศ โดยสามารถติดต่อขอเปลี่ยนซิมการ์ดได้ที่ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา
ดูบทความเต็ม
คำถาม บนหน้าจอโทรศัพท์จะมีสัญลักษณ์อะไรแสดงว่าเป็น dtac Network? ตอบ เมื่อพร้อมใช้งานบนโครงข่าย dtac Network หน้าจอโทรศัพท์จะแสดงเครือข่ายเป็น “dtac, DTAC หรือ 520-05” และจะเริ่มโทรออก-รับสายได้แล้ว หลังจากนั้นต้องตั้งค่าการใช้งาน internet & MMS (ยกเว้นอุปกรณ์บางรุ่นไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเครื่อง และจะไม่ได้รับ SMS การตั้งค่าเครื่องอัตโนมัติ) เมื่อตั้งค่าเครื่องเสร็จแล้ว หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ dtac 3G หรือ H, H+ เหมือนปัจจุบัน และจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้ายังไม่ได้ย้ายไปโครงข่าย dtac Network จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมการ์ดเพื่อใช้บริการ IR/Happy Go Inter หรือไม่? ตอบ สามารถใช้บริการ IR/Happy Go Inter ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ด
ดูบทความเต็ม
คำถาม ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการโอนย้ายข้อมูลไป dtac Network แล้ว สามารถดำเนินการโอนย้ายกลับมายัง dtac ได้หรือไม่? ตอบ กรณีที่ลูกค้าต้องการโอนย้ายกลับมายัง dtac สามารถทำได้ โดยทำตามเงื่อนไขของบริการคงสิทธิ์เลขหมาย (MNP)
ดูบทความเต็ม