ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม ลูกค้า dtac Network ที่หน้าจอขึ้นไม่มีสัญญาณ (no service) จะต้องทำอย่างไร? ตอบ แนะนำลูกค้าให้เปิด-ปิดเครื่องใหม่ ทั้งนี้หากยังไม่สามารถใช้งานได้ แนะนำให้ลูกค้า ติดต่อศูนย์บริการดีแทคหรือติดต่อดีแทค call center 1678 เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือ กด *1840
ดูบทความเต็ม
คำถาม TriNet ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานทั่วประเทศหรือไม่? ตอบ บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายสัญญาณ 2100 MHz ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันลูกค้าสามารถใช้งาน 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้ง edge บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ดูบทความเต็ม
คำถาม การใช้งาน BlackBerry บนโครงข่าย dtac Network ทำอย่างไร? ตอบ ลูกค้าที่ใช้ BlackBerry แบบไม่มีแพ็กเกจเสริม BlackBerry บนโครงข่าย dtac Network สามารถโทรออก/รับสายได้ รวมถึงการรับ-ส่ง SMS ได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถใช้บริการ BlackBerry services เช่น BBM, facebook, web browser และการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆได้ รวมถึงไม่สามารถใช้บริการ data roaming ได้ โดยลูกค้าสามารถสมัครแพ็กเกจ BlackBerry เพื่อสามารถใช้งาน BB service และอินเทอร์เน็ตในประเทศ รวมถึงการใช้งาน data ที่สมบูรณ์บน dtac Network หากลูกค้าต้องการเดินทางไปต่างประเทศ กรุณาติดต่อ 1678 ก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความราบรื่นในการใช้งาน
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากลงทะเบียนเพื่อใช้ dtac Network แล้ว ปรากฎว่าอินเทอร์เน็ตช้าลง เป็นผลจากการลงทะเบียนหรือไม่? ตอบ ไม่ใช่ การลงทะเบียนเป็นเพียงการแจ้งความจำนงว่าคุณจะใช้โครงข่าย dtac Network เท่านั้น แต่คุณยังไม่ได้ถูกย้ายไปใช้ dtac Network จนกว่าจะได้รับข้อความแจ้งทาง SMS ว่าคุณได้รับการย้ายอย่างสมบูรณ์แล้ว
ดูบทความเต็ม
คำถาม เหตุใดลูกค้า dtac 3G/4G จึงไม่สามารถรับสายจากเบอร์ TOT และ True Move H บางกลุ่มได้? ตอบ สำหรับกลุ่มเบอร์ของบริษัท ทีโอที “บริษัท ทีโอที กำลังปรับปรุงข้อมูลเลขหมายของ dtac 3G/4G ในระบบของ ทีโอที ยังไม่สามารถให้ข้อมูลวันที่แล้วเสร็จได้ ทั้งนี้ บริษัท ทีโอที เริ่งดำเนินการอยู่” สำหรับกลุ่มเบอร์ของ True Move H “บริษัท ทรู มูฟ กำลังปรับปรุงข้อมูลเลขหมายของ dtac 3G/4G ในระบบของ True Move H ยังไม่สามารถให้ข้อมูลวันที่แล้วเสร็จได้ ทั้งนี้ บริษัท ทรู มูฟ เริ่งดำเนินการอยู่”
ดูบทความเต็ม
คำถาม หลังจากสมัครใช้ dtac Network แล้ว ถ้าลูกค้าได้รับ SMS แจ้งว่า “ระบบไม่สามารถทำรายการ” แต่เบอร์ลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติ ลูกค้าควรทำอย่างไร? ตอบ ลูกค้าได้รับ SMS เนื่องจากระบบทำการโอนย้ายอัตโนมัติไม่สำเร็จ ทั้งนี้แนะนำให้ลูกค้าติดต่อศูนย์บริการดีแทคเพื่อเปลี่ยนซิมใหม่เบอร์เดิม(ฟรี) เพื่อโอนย้ายไปใช้งานบน dtac Network
ดูบทความเต็ม
คำถาม ถ้ายังไม่ได้ย้ายไปโครงข่าย dtac Network จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมการ์ดเพื่อใช้บริการ IR/Happy Go Inter หรือไม่? ตอบ สามารถใช้บริการ IR/Happy Go Inter ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ด
ดูบทความเต็ม
คำถาม การใช้งาน dtac Network ส่งผลกับแบตเตอรี่ของเครื่องหรือไม่? ตอบ ส่งผล เนื่องจากการใช้งานบน dtac Network ตัวเครื่องจะพยายามจับสัญญาณ 3G 2100MH ดังนั้น เมื่อมีการใช้งานบริเวณขอบ Cell หรือในพื้นที่ที่ยังไม่มี 3G 2100 อาจส่งผลให้แบตเตอรี่ของเครื่องหมดเร็วขึ้นได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากโอนย้ายเป็น dtac Network แล้ว หน้าจอขึ้น No Service ต้องแก้ไขอย่างไร? ตอบ หากขึ้น No Service กรุณาเปิดเครื่องทิ้งไว้เพื่อให้เครื่องทำการจับสัญญาณประมาณ 15-20 นาที
ดูบทความเต็ม
คำถาม สามารถหาข้อมูลการตั้งค่าเครื่องเพื่อใช้ dtac Network ได้ที่ไหนบ้าง? ตอบ สามารถดูข้อมูการตั้งค่าเครื่องผ่านช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ดีแทค http://www.dtac.co.th/trinet/setting.html กด*772# โทรออก เพื่อให้ระบบส่งการตั้งค่าเครื่องตามรุ่นมือถือ แผ่นพับ / ใบปลิวที่ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา
ดูบทความเต็ม
คำถาม ความเร็วสูงสุดของ dtac Network คือเท่าไหร่? ตอบ ความเร็วสูงสุดของ 3G บน dtac Network อยู่ที่ 42 Mbps
ดูบทความเต็ม
คำถาม ผลกระทบสำหรับกรณีลูกค้า dtac Network ที่มีบริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตเป็นอย่างไร? ตอบ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 8 พฤศจิกายน ทั้งลูกค้า dtac Network จะไม่สามารถขอดำเนินการ สมัคร / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิกบริการ direct debit / credit card ได้ โดยยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 1. ลูกค้าต่างชาติซื้อ postpaid SIM สามารถดำเนินการสมัคร direct debit ได้ตามปกติ 2. กรณีลูกค้าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการยกเลิก/เปลี่ยนแปลงแกไขกรณี serious caseเท่านั้น 3. ลูกค้าที่บัตรเครดิตหมดอายุ - ลูกค้า dtac ที่ต้องการโอนย้ายก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน จะไม่สามารถใช้บริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้หลังจากโอนย้าย โดยจะต้องดำเนินการชำระค่าบริการตามช่องทางปกติ โดยสามารถทำการสมัครบริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตใหม่โดยการกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช้บริการสำหรับ dtac Network โดยจะได้รับ SMS แจ้งยืนยันการเริ่มบริการหักบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตอีกครั้งประมาณเดือนมกราคม - สำหรับลูกค้า dtac ที่โอนย้ายหลังวันที่ 8 พฤศจิกายน จะสามารถใช้บริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้อย่างต่อเนื่องตามปกติหลังจากโอนย้ายไป dtac Network โดยไม่ต้องกรอกเอกสารเพื่อดำเนินการสมัครบริการใหม่ - สำหรับลูกค้า dtac ที่ขอสมัครบริการหักบัญชีธนาคารหรือบัครเครดิตหลังวันที่ 8 พฤศจิกายน จะสามารถใช้บริการหักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตได้ ซึ่งจะสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องหลังจากโอนย้ายไป dtac Network
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้า dtac และ dtac Network สามารถชำระค่าบริการผ่านช่องทางเดิมได้หรือไม่? ตอบ ได้ ลูกค้า dtac และ dtac Network สามารถดำเนินการชำระค่าบริการได้ทุกช่องทางตามปกติ (รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าโอนย้ายข้อมูลลูกค้าสามารถชำระค่าบริการของทั้ง dtac และ dtac Network ได้ตามช่องทางปกติ) หมายเหตุ 1. ในกรณีที่ลูกค้าโอนย้ายข้อมูลจาก dtac มายัง dtac Network จะยังไม่สามารถชำระค่าบริการสำหรับ dtac ผ่านทาง *1811 และ e-service ได้ แต่สามารถชำระค่าบริการสำหรับ dtac Network ได้ตามปกติ 2. สามารถชำระค่าบริการ dtac Network ผ่านช่องทาง ATM ของธนาคาร SCB ได้ใน ปี 2014 (ปัจจุบันก่อนถึงวัน launch ของ scb จะชำระค่าบริการได้เฉพาะ dtac เท่านั้น หลังจากนั้น ในปี 2014 จะสามารถชำระค่าบริการของ dtac Network ได้)
ดูบทความเต็ม
คำถาม ตรวจสอบได้อย่างไรว่าเบอร์ของลูกค้าลงทะเบียนใช้ dtac Network แล้วหรือยัง? ตอบ สามารถตรวจสอบได้โดย กด *3000*1# โทรออก
ดูบทความเต็ม
คำถาม ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการโอนย้ายข้อมูลไป dtac Network แล้ว สามารถดำเนินการโอนย้ายกลับมายัง dtac ได้หรือไม่? ตอบ กรณีที่ลูกค้าต้องการโอนย้ายกลับมายัง dtac สามารถทำได้ โดยทำตามเงื่อนไขของบริการคงสิทธิ์เลขหมาย (MNP)
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าที่ใช้งานบนโครงข่าย dtac Network สามารถใช้บริการ IR/Happy Go Inter ได้หรือไม่? ตอบ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศกรุณาติดต่อ Call Center หรือศูนย์บริการดีแทคทุกสาขาเพื่อตรวจสอบความพร้อมของซิม ในกรณีที่ซิมไม่รองรับ จะต้องเข้ามาเปลี่ยนซิมให้เป็น DUAL IMSI เพื่อรองรับการใช้งานต่างประเทศ โดยสามารถติดต่อขอเปลี่ยนซิมได้ฟรีที่ ศูนย์บริการดีแทคทุกสาขา
ดูบทความเต็ม
คำถาม การย้ายไปโครงข่าย dtac Network ต้องรอให้หมดรอบบิลก่อนหรือไม่ถึงจะย้ายได้? ตอบ สำหรับลูกค้าจดทะเบียนรายเดือน จะโอนย้ายตามรอบบิลเพื่อให้สามารถต่อรอบบิลได้พอดี โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เปิดให้บริการ 2100MHz และมีอุปกรณ์รองรับการใช้งาน 3G 2100MHz แล้ว
ดูบทความเต็ม
คำถาม การใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องหรือไม่? ตอบ หากมือถือ แท็บเล็ต แอร์การ์ด หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ รองรับคลื่นความถี่ 1800MHz 850MHz และ 2100MHz อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่อง
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าจะทราบได้อย่างไรว่า การโอนย้ายไป dtac Network เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว? ตอบ หลังจากลงทะเบียนขอโอนย้ายไป dtac Network เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการตามขั้นตอน โดยลูกค้าจะได้รับ SMS ดังต่อไปนี้ SMS ที่ 1 : หากลูกค้าลงทะเบียนขอใช้ dtac Network เรียบร้อยแล้ว และไม่มีเงื่อนไขการใช้บริการพิเศษ กรุณารอรับ SMS เพื่อยืนยันการโอนย้ายภายใน 24 ชั่วโมง SMS ที่ 2 : แจ้งให้ทราบว่า หากขณะย้ายโครงข่าย สัญญาณมือถือหายไป (โทรออกไม่ได้/ใช้เน็ตไม่ได้) ให้ปิด-เปิดเครื่องใหม่ SMS ที่ 3 : แจ้งให้ตั้งค่า Internet และ MMS (หากไม่ได้รับ SMS ภายใน 10 นาที สามารถตั้งค่าเองได้ โดยการกด *772# หรือ คลิก http://www.dtac.co.th/trinet/setting หลังจากนั้นลูกค้าก็จะสามารถเริ่มใช้งาน dtac Network ได้
ดูบทความเต็ม
คำถาม บนหน้าจอโทรศัพท์จะมีสัญลักษณ์อะไรแสดงว่าเป็น dtac Network? ตอบ เมื่อพร้อมใช้งานบนโครงข่าย dtac Network หน้าจอโทรศัพท์จะแสดงเครือข่ายเป็น “dtac, DTAC หรือ 520-05” และจะเริ่มโทรออก-รับสายได้แล้ว หลังจากนั้นต้องตั้งค่าการใช้งาน internet & MMS (ยกเว้นอุปกรณ์บางรุ่นไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเครื่อง และจะไม่ได้รับ SMS การตั้งค่าเครื่องอัตโนมัติ) เมื่อตั้งค่าเครื่องเสร็จแล้ว หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ dtac 3G หรือ H, H+ เหมือนปัจจุบัน และจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที
ดูบทความเต็ม