ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม จะเปิดใช้งานเครือข่าย dtac 3G/4G  ได้เมื่อไหร่/ทำไมถึงเลื่อนจาก มิ.ย ที่เคยแจ้งไว้? ตอบ ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา dtac 3G/4G เริ่มเปิดให้พนักงานกว่า 5 พันคนทั่วประเทศ เริ่มทดสอบการใช้งานบนโครงข่ายใหม่ dtac 3G/4G ก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงกับลูกค้าที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์โอนย้ายโครงข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีเมื่อเริ่มเปิดให้ลูกค้าใช้จริง ตั้งแต่วันที่ 23 กค. 56 เป็นต้นไป dtac 3G/4G  จะเริ่มเปิดให้บริการและทยอยโอนย้ายลูกค้าที่ได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายโครงข่ายล่วงหน้าได้ใช้งานจริงอย่างเป็นทางการ
ดูบทความเต็ม
คำถาม สำหรับเครื่อง iPhone เมื่อย้ายไปใช้งานโครงข่าย dtac 3G/4G แล้ว ไม่สามารถใช้งาน VoiceMail ควรทำอย่างไร? ตอบ ทางดีแทคกำลังประสานงานแก้ไขปัญหานี้กับทาง Apple อยู่ แนะนำให้ลูกค้ากด *1802 โทรออก เพื่อโทรเข้า Voice Mail โดยตรง
ดูบทความเต็ม
คำถาม ลูกค้าที่ใช้โครงข่าย dtac 3G/4G สามารถโทรทางไกลต่างประเทศ (IDD) ได้อย่างไร? ตอบ ลูกค้าที่อยู่บนโครงข่าย dtac 3G/4G โทรทางไกลต่างประเทศได้โดยกด 004, 001, 009 และ เครื่องหมาย "+" ตามด้วย รหัสประเทศ รหัสพื่นที่ และ เบอร์โทรศัพท์
ดูบทความเต็ม