ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม dtac Network ดีอย่างไร? ตอบ • dtac Network มีระบบอัจฉริยะที่จะสามารถสลับคลื่นสัญญาณให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่ได้โดยอัตโนมัติ ทำให้เล่นเน็ตและโทรได้อย่างราบรื่นการรวมตัวกันของ 3 โครงข่ายทำให้ดีแทคมี Bandwidth รวมกันกว้างที่สุดในประเทศถึง 50 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) สามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว • dtac Network มีครบทั้ง 3 คลื่นความถี่ (1800, 850, 2100MHz) จึงสามารถรองรับการใช้งานมือถือ แท็บเล็ตและแอร์การ์ด ได้ครบทุกระบบ ทุกยี่ห้อ อย่างมีประสิทธิภาพ • dtac Network พร้อมปรับเปลี่ยนและใช้งานเทคโนโลยีล่าสุดได้ทันที เช่น 4G โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
ดูบทความเต็ม
คำถาม หากระบบเปิดใช้บริการบนโครงข่ายใหม่  dtac Network จะมีผลต่อบริการที่ลูกค้าใช้งานอยู่หรือไม่ มีผลต่อบริการใด และต้องทำอย่างไร? ตอบ บริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ คือ ATM SIM และบริการโทรผิดไม่คิดตังค์ ในกรณี ATM SIM: แนะนำให้ลูกค้าสมัครบริการ K-mobile banking plus ของทางธนาคารแทน
ดูบทความเต็ม