ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม dtac Network ดีกว่า 3G ทั่วไปอย่างไร? ตอบ dtac Network ดีกว่า 3G ทั่วไป เพราะมีคลื่นความถี่มากกว่าหนึ่งรวมอยู่ด้วยกัน โดยปกติ 3G จะอยู่บนคลื่นความถี่ 850 MHz แต่ dtac Network รวมคลื่นความถี่ 850 MHz และคลื่นความถี่ 3G ใหม่ล่าสุด หรือ 2100 MHz ไว้ด้วย นอกจากนี้ dtac Network ยังรวมคลื่น 1800 MHz ซึ่งเป็นคลื่นพื้นฐานสำหรับการโทรศัพท์ การรวมทั้ง 3 คลื่นความถี่เอาไว้ด้วยกันนี้ จึงเปรียบเสมือนเลนบนถนน ยิ่งกว้างยิ่งทำให้สามารถรองรับจำนวนรถได้มากขึ้น ไม่ติดขัดเหมือนการมีถนนเพียงเลนเดียว ดังนั้น dtac Network จึงเป็นโครงข่ายที่สามารถรองรับการใช้งานได้มากขึ้น ดีกว่า 3G ทั่วไป ทั้งในแง่พื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณและประสิทธิภาพในการใช้งาน
ดูบทความเต็ม