ผู้มีส่วนร่วมสูงสุด
จัดเรียงตาม:
คำถาม  ปิดการเชื่อมต่อเน็ตที่เครื่องแล้ว ทำไมยังโดนค่าเน็ต ตอบ การระงับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เครื่องมือถือจะไม่เสถียรเท่ากับการระงับการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ดีแทค สามารถระงับการใช้งานได้โดยการ       -  ปิด  สัญญาณ   internet กด   *104*72#   โทรออก     -  เปิด สัญญาณ   interent   กด *104*71#   โทรออก
ดูบทความเต็ม