คำถาม

Hot spot คืออะไร และ เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Wi-Fi อย่างไร?

ตอบ

Hot spot เป็นชื่อเรียกจุดให้บริการ Wi-Fi ซึ่งปกติเป็นพื้นที่ที่ครอบคลุมโดยอุปกรณ์ Access Point (คล้ายๆ กับสถานีฐานของระบบมือถือ) 1 ตัว

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 04:12
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง