คำถาม

dtac Network คืออะไร?

ตอบ

คือ 3 โครงข่ายอัจฉริยะใหม่จากดีแทค ที่ให้บริการบน 3 คลื่นความถี่ ภายใต้ dtac Network ดังนี้

1. คลื่นความถี่ 1800MHz

2.คลื่นความถี่ 850MHz

3. คลื่นความถี่ 2100MHz

โดยดีแทคเป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่มีคลื่นความถี่สูงสุดถึง 3 คลื่น รวมเป็น bandwidth ที่กว้างที่สุด

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:06
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง