คำถาม

TriNet ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานทั่วประเทศหรือไม่?

ตอบ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายสัญญาณ 2100 MHz ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันลูกค้าสามารถใช้งาน 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้ง edge บนคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:56
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น

ห้างเซ็นทรัลเวสเกตเนต4Gคุนช้ามากๆ ค้นหาสัญญานพบDtac tแต่ใช้งานไม่ได้ รู้สึกแย่กับสัญญานดีแทค4Gครับ