คำถาม

WiFi ฮอตสปอตใดบ้างที่สามารถใช้งาน dtac WiFi Calling ได้

ตอบ

dtac WiFi Calling สามารถใช้งานได้เมื่อผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์กับ WiFi hotspot เว้นแต่ผู้ให้บริการเครือข่าย WiFi นั้นไม่อนุญาติให้ใช้งาน การโทรผ่าน VoIP ผ่านเครือข่าย ในกรณีนี้จะไม่สามารถใช้งาน WiFi calling ได้ ซึ่งรวมถึงการโทรผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่าย WiFi นั้น

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎16-03-2017 01:49
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง