dtac Online Community

ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ทุกปัญหาที่คุณอยากถาม
มีคนช่วยตอบ

WiFi ฮอตสปอตใดบ้างที่สามารถใช้งาน dtac WiFi Calling ได้

เริ่มต้นโดย ผู้สร้างสรรค์สังคมคนรักดีแทค บน ‎16-03-2017 11:51 - แก้ไขล่าสุดเมื่อ ‎16-03-2017 01:49

คำถาม

WiFi ฮอตสปอตใดบ้างที่สามารถใช้งาน dtac WiFi Calling ได้

ตอบ

dtac WiFi Calling สามารถใช้งานได้เมื่อผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์กับ WiFi hotspot เว้นแต่ผู้ให้บริการเครือข่าย WiFi นั้นไม่อนุญาติให้ใช้งาน การโทรผ่าน VoIP ผ่านเครือข่าย ในกรณีนี้จะไม่สามารถใช้งาน WiFi calling ได้ ซึ่งรวมถึงการโทรผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่าย WiFi นั้น

ผู้มีส่วนร่วมในบทความนี้