Viewers

Net dtac ..นี้ไม่ดีมากนานแล้วหรอครับ ได้เวลาย้ายค่ายแล้ว !

หรือผมรู้สึกไปเองnet dtac ไม่ดีมาก เปิด 3g ไม่ดีพอๆกัน ท่านใดมีแนะนำค่ายที่เหลือบ้างไหมครับ