Smocker03
Readers

FUP ครั้งแรก

เพิ่งโดนแจ้ง FUP ครั้งแรก คิดว่าคงจะลดความเร็วเนทลงตามแพคเกจ ไม่คิดว่าความเร็วจะต่ำได้มากเขนาดนี้ ฉลี่ย 30/40k ทำอะไรไม่ได้เลย ตั้งแต่เช็คเมล์ ยัน อัพเดทแอพ ขอบคุณครับ
แท็ก (1)
2 คำตอบ 2
del_Iampichet
Brand Lovers

Re: FUP ครั้งแรก

การปรับลดความเร็วอินเทอร์เน็ตครั้งแรก (FUP) จะปรับลดความเร็วไม่เกิน 64, 128, หรือ 384kbps ครับ ทั้งนี้จะขึ้นกับการปรับลดของแต่ละแพ็กเกจที่สมัครใข้งานด้วยครับ
และสำหรับการปรับลดความเร็วอินเทอร์เน็ตครั้งที่สอง (Super FUP) จะสามารถใช้งานได้ที่ความเร็วไม่เกิน 34 หรือ 64kbps ครับ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ไปด้วยครับ
Mr.Pichet Nuengsaeng
dtac_Callcenter
dtac call center

Re: FUP ครั้งแรก

 

@

</