คำถาม

ไม่ได้รับข้อความการตั้งค่าเครื่องสำหรับ dtac Phone ควรทำอย่างไร?

ตอบ

หากใช้งานเครื่อง iPhone, iPad และ dtac Phone จะไม่ได้รับข้อความการตั้งค่าเครื่องอัตโนมัติ เพราะตัวเครื่องสามารถใช้งาน Internet/MMS บนโครงข่ายใหม่ dtac Network ได้ทันที ทั้งนี้ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องดังกล่าวและไม่ได้รับข้อความการตั้งค่าเครื่อง ให้กด *772# โทรออก เพื่อให้ระบบส่งการตั้งค่าเครื่องให้ใหม่ แต่หากกดแล้วยังไม่ได้รับข้อความการตั้งค่าเครื่อง ให้ตรวจสอบว่า

- ใช้เครื่อง Android: ข้อความการตั้งค่า (Configuration Message) จะถูกส่งมาบน Notification ไม่ใช่บนกล่องข้อความ SMS ทั่วไป แนะนำให้ตรวจสอบข้อความดังกล่าวใน Notification (โดยการลากนิ้วจากขอบหน้าจอด้านบนลงล่าง)

- ใช้งาน Multi-SIM: เนื่องจากข้อความการตั้งค่าจะถูกส่งมาในรูปแบบของ SMS ดังนั้น หากใช้งานซิมรองจะไม่สามารถรับ SMS ได้ แนะนำให้สลับมาใช้งานเป็นซิมหลัก

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:14
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (2)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง