คำถาม

ไม่สามารถเพิ่มเบอร์บนแอปพลิเคชัน dtac call ได้

ตอบ

เนื่องจากเงื่อนไขของการเพิ่มเบอร์ใน dtac call คือ ทุกๆ เบอร์ต้องจดทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกันเท่านั้น (หากมีการลงทะเบียนซิมด้วยหมายเลขพาสปอร์ต จะไม่สามารถเพิ่มเบอร์บนแอป dtac call ได้) และสามารถเพิ่มเบอร์ได้สูงสุด 5 เบอร์

 

FAQ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎20-11-2017 11:29
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง