Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ไม่มีสัญญาน

อยู่ดีๆโทรศัพท์ก้อขึ้นไม่มีบริการรบกวนแก้ไขให้หน่อยคับลองเปลี่ยนใช้ซิมอื่นแล้วก้อมีสัญญานปกติไม่ได้เป็นเพราะเครื่องรบกวนแกไขทีคับ095-1201545 โทรศัพท์ที่ใช้เป็นรุ่นไอโฟน5s
แท็ก (1)