mali_pakin
New Contributor

ไม่มีสัญญาณ

เมื่อไหร่จะเเก้ไขให้ค่ะ โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลย ติดต่อใครก็ไม่ได้ เขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิยาเขตกำเเพงเเสน ช่วยตรวจสอบหรือรีเซ็ตสัญญาณให้ด้วย 0921015246
2 คำตอบ 2
mali_pakin
New Contributor

เรื่อง: ไม่มีสัญญาณ

ที่อยู่ 107 ม.6 ต.รางพิกุล อ.กำเเพงเเสน จ.นครปฐม 73140
ใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ samsung galaxy s4 เบอร์ 0921015246 รบกวนช่วนเเก้ไขให้ด้วยค่ะ
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ไม่มีสัญญาณ

บัดดี้ บิวตี้ดำเนินการ reset สัญญาณ การใช้งานให้แล้วนะคะ ขอแนะนำทดสอบใช้งานอีกครั้งประมาณ 15 นาทีค่ะ  

</