Airrry
Just browsing

ไม่มีสัญญาณ dtac แถวบ้าน

บ้านอยู่ แถวประชาชื่น หลัง ม.ธุรกิจบัณฑิต แต่พอเข้าบ้านปุ๊บ เล่น3g ไม่ได้ สัญญาณโทรศัพท์ เสียงขาดๆหายๆ เป็นมา 5 ปีแล้วค่ะ อยากให้ปรังปรุงสัญญาณค่ะ
2 คำตอบ 2
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ไม่มีสัญญาณ dtac แถวบ้าน

Buddy ใบบัว ติดต่อกลับคุณ  Airrry สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับเรื่องส่งตรวจสอบเรื่องสัญญาณให้คุณ Airrry แล้วค่ะ

อย่างไรจะมาอัพเดทผลให้ทราบอีกครั้งค่ะ 

</
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ไม่มีสัญญาณ dtac แถวบ้าน

เพิ่มเติม เนืองจากทางเจ้าหน้าที่ไม่สามาติตด่อแจ้งผลการตรวจสอบเรื่องสัญญาณกับคุณ Airrry ได้ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขค่ะหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้คุณ Airrry ทราบอีกครั้งค่ะ

 

Buddy ใบบัว แจ้งข้อมูลค่ะ 

</