คำถาม

ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการโอนย้ายข้อมูลไป dtac Network แล้ว สามารถดำเนินการโอนย้ายกลับมายัง dtac ได้หรือไม่?

ตอบ

กรณีที่ลูกค้าต้องการโอนย้ายกลับมายัง dtac สามารถทำได้ โดยทำตามเงื่อนไขของบริการคงสิทธิ์เลขหมาย (MNP)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:45
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง