Highlighted
New here

ใช้บริการอินเตอร์เน็ตไม่ได้

จ่ายค่าโทรศัพท์ของเบอร์ 0911806632 ไปแล้วแต่ยังเล่นเน็ตไม่ได้ค่ะ
แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ใช้บริการอินเตอร์เน็ตไม่ได้

Buddy ใบบัว ตรวจสอบสัญญาณการใช้งานที่คุณ Snoooqk แจ้งเข้ามาสัญญาณ

เปิดปกติแล้วนะคะ แนะนำปิด-เปิดเครื่องทดลองใช้งานใหม่อีกครั้งหากยังไม่สามารถใช้งานได้รบกวนแจ้งกลับอีกครั้งนะคะ 

dtac feedback team