pattaticha
Just browsing

โทรเข้าไม่ได้

3-4 วันที่ผ่านหลจากเปงี่ยนซิมเป็น4 G ได่ซิมใหม่แต่เบอเดิม
ปรากฏว่าโมรเข้าไม่ได้ยกเลิกโอนสายก่แล้วไปที่ศูนย์ ก็บอกว่าระหว่างการย้ายสัญญาณ นานไปมั้ยค่ะต้องใช้ธุระ สำคัญ 0874845917 ค่ะ
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: โทรเข้าไม่ได้

เบื้องต้น Buddy Pimmy ได้ reset สัญญาณให้แล้ว รบกวนลองใช้บริการใหม่นะคะ

 

original (1).png

</