ผู้ชม

โทรศัพท์ขึ้นไม่ได้ลงทะเบียนเครือข่าย

โทรศัพท์ขึ้นไม่ได้ลงทะเบียนเครือข่าย ลองเอาซิมมาใส่เครื่องเราใช้ได้ปกติ แต่เอาซิมเราไปใส่เครื่องอื่น ขึ้นไม่ได้ลงทะเบียนเครือข่ายเหมื่อนกัน เบอร์ 0846666695 ต้องทำไงครับ