คำถาม

แบนด์วิธ (Bandwidth) คืออะไร ส่งผลดีอย่างไร?

ตอบ

แบนด์วิธ (Bandwidth) คือ ความกว้างของช่องสัญญาณ ยิ่งกว้างเท่าไร ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพดีกว่า ทำให้การใช้งานทั้งโทร-รับสาย และอินเทอร์เน็ต ชัดกว่า เร็วกว่า

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎21-09-2014 04:34
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง