Highlighted
New here

แนะนำพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ ผู้แนะนำรับ 10000 บาทครับ

สนใจเสนอพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

-ผู้แนะนำ นายสิทธิเดช ไกรนอก 

  เบอร์โทร  0898651003

- ชื่อเจ้าของที่ดิน นางอรทัย ไกรนอก

- พื้นที่ เลขที่ เขต แขวง จังหวัด  : เป็นที่ดินเปล่า ซ.คลองส่งน้ำ-บชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นคาราชสีมา 30000

- เบอร์โทรสำรอง : 0812665102

- ขนาดพื้นที่ 14 ตารางเมตร X 19 ตารางเมตร รูปที่ 14 ตารางเมตร x 19 ตารางเมตร นครราชสีมา 1.jpgรูปที่ 14 ตารางเมตร x 19 ตารางเมตร นครราชสีมา 2.jpg

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: แนะนำพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ ผู้แนะนำรับ 10000 บาทครับ

 

7416

dtac feedback team