Highlighted
New here

แนะนำพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ ผู้แนะนำรับ 10000 บาทครับ

สนใจเสนอพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

-ผู้แนะนำ นายสิทธิเดช ไกรนอก 

  เบอร์โทร  0898651003

- ชื่อเจ้าของที่ดิน นางอรทัย ไกรนอก

- พื้นที่ เลขที่ เขต แขวง จังหวัด  : เป็นที่ดินเปล่า ถ.สมบูรณชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นคาราชสีมา 30000

- เบอร์โทรสำรอง : 0812665102

- ขนาดพื้นที่ 3 งาน 29 ตารางวารูปที่ 3 งาน 29 ตารางวา นครราชสีมา 1.jpg

 

รูปที่ 3 งาน 29 ตารางวา นครราชสีมา 2.jpg

 

 

 

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: แนะนำพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ ผู้แนะนำรับ 10000 บาทครับ

สำหรับการแนะนำพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ ที่คุณ ​@sittidet_ee แจ้งเข้ามานั้น น้องฟ้าส่งเรื่องประสานงานไปยังทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างไร รบกวนรอการแจ้งผลอีกครั้งนะคะ น้องฟ้า ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะคะ

7416

dtac feedback team