ae_sutirat
New here

แจ้งสัญญาณโทรศัพท์ไม่มี

พื้นที่บริเวณ ม.8 ตำบลบ้านเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตมา2-3 อาทิตย์แล้วคะ

จะขึ้นมากสุดแค่ 1-2 ขีด แต่ก็ขึ้นไม่นาน

รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: แจ้งสัญญาณโทรศัพท์ไม่มี

 

Buddy กระต่ายต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานด้วยนะคะ ทรบกวนแจ้งข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์
เข้ามาทาง inbox เพื่อประสานงานตรวจสอบให้ค่ะ 

dtac feedback team