Banto
Just browsing

เรื่อง: แจ้งพื้นที่ไม่มีสัญญาณดีแทคหรือสัญญาณอ่อนมากติดๆๆดับๆๆขีดเดียว

ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงไหนแล้วครับ.