Highlighted
ไม่เกี่ยวข้อง

เรื่อง: แจ้งพื้นที่ไม่มีสัญญาณดีแทคหรือสัญญาณอ่อนมากติดๆๆดับๆๆขีดเดียว

ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงไหนแล้วครับ.