ฆฤณ
Brand Lovers

เรื่อง: แจ้งปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตSpeed drop

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ส่งเข้ามานะครับ 

 

รอการตอบกลับจากทาง dtac_Callcenter  ด้วยนะครับ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: แจ้งปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตSpeed drop

 

@Subnirun  น้องฟ้า ได้รับข้อมูลทาง inbox และดูแลเรียบร้อยค่ะ

 

ปล. เนื่องจากความเร็วที่ใช้งาน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอุปกรณ์ , สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน, จำนวนที่ใช้งานพร้อมกัน รวมถึงขึ้นอยู่กับระยะห่างของสถานีฐานกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อค่ะ หากมีปริมาณการใช้สัญญาณเพิ่มมากขึ้นจำนวนคนใช้งานมากขึ้น ก็จะมีการ share network uplink/downlink  นะคะ

 

10475

</