Highlighted
นักตอบมือใหม่
นักตอบมือใหม่

แจ้งตรวจสอบแก้ไข ใช้งานอินเตอร์เน็ต 4G ไม่ได้

สวัสดีครับผม==>

แจ้งตรวจสอบแก้ไข มือถือใช้งานอินเตอร์เน็ต 4G ไม่ได้

หมายเลข 085449xxxx

ใช้งานในพื้นที่ปกติ iPad Multi Sim ใช้ 4G ได้ปกติไม่หลุด

แต่ iPhone ไม่สามารถใช้ Net 4G บนเครื่องขึ้น 3G ตลอด

 

หมายเหตุ:

- ทดสอบใช้ในพื้นที่เดียวกัน ทั้ง 2 เครื่อง

- ระดับสัญญาณเครื่องฯ 3-4 ขีด ทั้ง 2 เครื่อง

- ใช้งานในเขตพื้นที่บริการ 4G แน่นอน (ตรวจสอบแล้ว)

- ระยะเวลาที่พบปัญหา 2 วัน

- ลักษณะการใช้งานอยู่กับที่ (ไม่เคลื่อนที่)

 

รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยครับ ^_^

5 คำตอบ 5
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: แจ้งตรวจสอบแก้ไข ใช้งานอินเตอร์เน็ต 4G ไม่ได้

 

Buddy nuchy รับเรื่องตรวจสอบให้ค่ะ  ไม่ทราบพื้นที่ใช้งาน เป็นพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี่ขอนแก่น หรือไม่คะ??  หรือหากเป็นพื้นที่อื่นรบกวนแจ้ง ตำบล อำเภอ  ให้เพิ่มเติมนะคะ 

 

 

 

dtac feedback team

Highlighted
นักตอบมือใหม่
นักตอบมือใหม่

เรื่อง: แจ้งตรวจสอบแก้ไข ใช้งานอินเตอร์เน็ต 4G ไม่ได้

พื้นที่ใช้งาน ใกล้วิทยาลัยเทคโนโลยี่ ขอนแก่น ตำบลในเมือง  อำเมือง จังหวัดขอนแก่น ครับ ^_^

Highlighted
dtac call center

เรื่อง: แจ้งตรวจสอบแก้ไข ใช้งานอินเตอร์เน็ต 4G ไม่ได้

 

Buddy nuchy รับเรื่องส่งตรวจสอบให้เรียบร้อย   รบกวนรอผลความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะ

 

 

 

dtac feedback team

Highlighted
นักตอบมือใหม่
นักตอบมือใหม่

เรื่อง: แจ้งตรวจสอบแก้ไข ใช้งานอินเตอร์เน็ต 4G ไม่ได้

รับทราบครับ ^_^

Highlighted
dtac call center

เรื่อง: แจ้งตรวจสอบแก้ไข ใช้งานอินเตอร์เน็ต 4G ไม่ได้

 

ด้วยความยินดีค่ะ  สัญลักษณ์แสดงอารมณ์มีความสุข

 

 

 

dtac feedback team