คำถาม

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network มีอะไรบ้าง?

ตอบ

กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง ผ่านหมายเลข *3000# ไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ กรณีลงทะเบียนผ่านศูนย์บริการดีแทค ต้องใช้เอกสาร ดังนี้

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

1. เอกสารลงทะเบียนขอใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network (Consent Form)

ลูกค้านิติบุคคล

1. เอกสารลงทะเบียนขอใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network (Consent Form)

2. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน กรณีคงสิทธิ์เลขหมายจากเครือข่ายอื่น ๆ จะต้องดำเนินการย้ายเครือข่ายมาอยู่ภายใต้ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หลังจากนั้นจึงสามารถลงทะเบียนขอใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ dtac Network (Consent Form) ซึ่งอยู่ภายใต้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ตามลำดับ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 02:04
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง