Highlighted
Viewers

เสาสัญญาณ

เสาสัญญาณของดีแทคมีกี่เสา 

อยากให้ดีแทคพัฒนาติดตั้งเสาสัญญาณทุกสถานีต่อตำบลทั้ง 7,000 กว่าตำบล เพื่อสัญญาณที่มีคุณภาพแรง ดีมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด ลื่นไหลไม่สะดุด และอยากให้ดีแทค มีเน็ตบ้าน fiber สักทีเพื่อจะได้ควบคู่กันไป

แท็ก (1)
2 คำตอบ 2
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เสาสัญญาณ

@Onepower สำหรับการดำเนินการขยายพื้นที่สัญญาณ จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การขออนุญาตดำเนินการ, ความเหมาะสมของพื้นที่ ขนาดของชุมชน ฯลฯ ค่ะ อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้เร่งพัฒนาสัญญาณอยู่เสมอเพื่อให้ครอบคลุมและสามารถใช้งานได้ทั้งประเทศ นะคะ ในส่วน เน็ตบ้าน fiber น้องฟ้าขอรับเรื่องเป็นข้อเสนอแนะไปยังทีมงานเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะ

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team

Highlighted
Viewers

เรื่อง: เสาสัญญาณ

ขอบคุณครับ ที่รับฟังความคิดเห็นของผม แต่ผมอยากให้ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป แบบไม่ต้องรีบครับ ผมเชื่อว่าจะทำได้ครับ