ropiming
Regular Viewers

เสนอให้เช่าพื้นที่ตั้งเสาสัญญานโทรศัพท์

ด้วยพื้นที่ หมู่ 5 หมู่ 8 และหมู่ 13 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาสไม่มีสัญญาโทรศัพท์ของเครือข่าย Dtac

จึงขอเสนอพื้นที่ให้เช่าเพื่อติดตั้งเสาสัญญาณ เพื่อให้คนในหมู่บ้านได้ใช้เลขหมายเครือข่าย Dtac ซึงพื้นที่อยู่ติดถนน

ตรงข้ามมัสยิด

 

สนใจติดต่อกลับ 0895951500 มิง ครับ
บ้านเลขที่ 170 ม.13 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130