Highlighted
New here

เล่น fackebook ในแอพไม่ได้ครับ

B62E9AF3-05AE-4BFB-A5D2-FE56ABCDEC6C.png

มันมีอาการแบบนี่ครับแต่เน็ตโทรศัพท์ใช้ได้ปกติ ทำไงดีครับ

3 คำตอบ 3
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เล่น fackebook ในแอพไม่ได้ครับ

@Gdmaster น้องฟ้าแนะนำ reset network ที่เครื่องเพิ่มเติม จากนั้นให้ทดลองใช้งานใหม่นะคะ หากยังติดปัญหาด้านใด สามารถแจ้งน้องฟ้ากลับมาได้เสมอค่ะ

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team

Highlighted
New here

เรื่อง: เล่น fackebook ในแอพไม่ได้ครับ

ก็ยังไม่ดีขึ้นครับ

Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เล่น fackebook ในแอพไม่ได้ครับ

@Gdmaster เป็นเฉพาะ facebook อย่างเดียวหรือไม่คะ น้องฟ้ารบกวนขอทราบข้อมูลดังนี้เพิ่มเติม เพื่อรับเรื่องตรวจสอบให้ค่ะ
- เบอร์โทร :
- พื้นที่ใช้งาน บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ซอย เขต แขวง จังหวัด :
- พบปัญหาภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร :
- จำนวนขีดสัญญาณ :
- เครื่องจับเป็น 2G/3G/4G/4G 2300Hz :
จากนั้นแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team