BNGG
Just browsing

เล่นเน็ตไม่ได้

คือเมื่อกี้สัญลักษณ์4Gก้ขึ้นตามปกตินะค่ะ แต่ตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วอะค่ะ ลองปิดแล้วเปิดข้อมูลมือถือก้ยังไม่สามารถเล่นได้อะค่ะ ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ก้เล่นไม่ได้อีก มีH+ขึ้นมาแปปหนึ่งแล้วก้หายไปอ่ะค่ะ ช่วยหน่อยค่ะ
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เล่นเน็ตไม่ได้

Buddy ใบบัว รบกวน คุณ BNGG ระบุหมายเลขที่ใช้งานเข้ามาทาง inbox พร้อมแนบลิ้งกระทู้นี้เข้ามาอีกครั้ง ยินดีช่วยดูแลค่ะ 

dtac feedback team