ผู้ชม

เลื่อนนัดชำระ

เลื่อนนัดชำระค้างชำระจำนวน 2,215.06 บาท ในวันที่ 1พฤศจิกายน 2562  เบอร์ 0652062244

3 คำตอบ 3
dtac call center

เรื่อง: เลื่อนนัดชำระ

@notsalaya น้องฟ้าต้องขออภัยด้วยนะคะ เนื่องจากหมายเลขนี้มีการนัดชำระแล้วตามเงื่อนไข จึงไม่สามารถเลื่อนนัดชำระได้อีกนะคะ แนะนำชำระยอด 2,215.06 บาท เพิ่มเติมเพื่อสามารถใช้งานหมายเลขได้นะคะ ผู้หญิงมีความสุข

10475

dtac feedback team

ผู้ชม

เรื่อง: เลื่อนนัดชำระ

ขอต่อสัญญาณเนื่องจากถูกระงับ 0652062244

dtac call center

เรื่อง: เลื่อนนัดชำระ

 

@notsalaya    น้องฟ้าต้องขออภัยด้วยนะคะ เนื่องจากหมายเลขนี้มีการนัดชำระแล้วตามเงื่อนไข จึงไม่สามารถเลื่อนนัดชำระได้อีกนะคะ แนะนำชำระยอด 4,043.58 บาท เพิ่มเติมเพื่อสามารถใช้งานหมายเลขได้นะคะ

 

10475

dtac feedback team