คำถาม

เมื่อย้ายไปโครงข่าย dtac Network ค่าบริการเป็นอย่างไร ต้องเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือไม่?

ตอบ

ลูกค้าที่ได้รับการโอนย้ายไป dtac Network โปรโมชั่นต่าง ๆ ยังคงเดิม และยังสามารถสมัครโปรโมชั่นอื่น ๆ รวมทั้งได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ได้เหมือนเดิม

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 01:40
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง