0652291151
Regular Viewers

เพื่อทราบ กรณีโพส์คำถามในที่สาธารณะ ไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลต่างๆที่สามารถยืนยันตัวตนได้

 

 

เพื่อทราบ กรณีโพส์คำถามในที่สาธารณะ ไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลต่างๆที่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น เลขที่บัตรประชาชน สำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัทพ์ ที่อยู่ วันเกิด

 

หากต้องการให้ข้อมูลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ @dtac_Callcenter  เพื่อความปลอดภัย กรุณาส่งทาง Inbox เท่านั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ