ผู้ชมขาประจำ

เปิดใช้งาน DTAC GO TRAVEL 399 แต่ไม่สามารถใช้งานอินเตอน์เน็ตได้

  เปิดใช้งาน DTAC GO TRAVEL 399 ผ่านทาง DTAC Application จากในประเทศโอมาน โดยเปิดใช้งาน Data Roaming และได้รับข้อความยืนยันกลับแล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานอินเตอน์เน็ตได้

  รบกวนสอบถามเพิ่มเติมเรื่องเครือข่ายที่ต้องเลือกสำหรับประเทศโอมาน และอินเดียด้วยครับ

แท็ก (1)