dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนซิมแล้วสัญญาณไม่ขึ้น

Buddy ใบบัว ไม่สามารถติดต่อคุณ Wijittra ได้ เบื้องต้นทำการรีเซสสัญญาณการใช้งานให้แล้ว

รบกวนรอ 15 นาที และทดลองใข้งานใหม่อีกครั้งค่ะ  และขอเบอร์สำรอง 1 เบอร์นะคะ 

dtac feedback team

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนซิมแล้วสัญญาณไม่ขึ้น

ไม่ทราบว่า หลังจากรีเซสสัญญาณแล้ว คุณ   Wijittra สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้วหรือยังคะ

เนื่องจาก Buddy ใบบัว  ติดต่อกลับคุณ Wijittra ไม่ได้

อย่างไร ขอทราบเลขที่ซิมการ์ด 19 หลัก ซึ่งอยู่ทางด้านหลังซิม

รบกวนแจ้งกลับเข้ามาอีกครั้ง นะคะ ขอตรวจสอบเพ่ิ่มเติมให้ค่ะ  

dtac feedback team

Wijittra
Just browsing

เรื่อง: เปลี่ยนซิมแล้วสัญญาณไม่ขึ้น

ยังใช้ไม่ได้เลยคะ
896605160146406xxxx
เบอร์สำรองนะคะ 085 467 xxxx

Wijittra
Just browsing

เรื่อง: เปลี่ยนซิมแล้วสัญญาณไม่ขึ้น

ตอนนี้สัญญาณมาแล้วนะคะ ใช้ได้แล้วคะ ขอบคุณนะคะ ^^
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนซิมแล้วสัญญาณไม่ขึ้น

Buddy ใบบัว ขออภัยที่มาดูแลล่าช้านะคะ ยินดีด้วยที่สามารถใช้งานได้แล้ว

หากต้องการให้ช่วยดูแลด้านใดเพิ่มเติมแจ้งเข้ามานะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ 

dtac feedback team