Cotipong
Just browsing

เน็ตไก่กา

คือผมใช้เน็ตโปร โกลลิมิด แต่เน็ดวิ่งช้ามาก

เหมือนส่งสันยานมาให้น้อย พอใช้โปรแบบกำหนดGBวิ่งไวมากไม่น่าเชื่อ แล้วผมจะใช้โปรโกลลิมิดเพื่ออะไรส่งสันยานน้อยเดื่อนละ1299อีกต่างหาก จ่ายแพงนึกว่าจะไม่เจอปัญหาสันยานอีกละ แต่ก้อยังเจอ😡