canpapich
Just browsing

เน็ตช้า

เน็ตช้ามากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ย้ำว่ามากๆโหลดอะไรไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้เลย

ช้ามากๆช่วงเวลา5โมง-5ทุ่ม เข้าใจค่ะว่าเวลานี้คนใช้งานเยอะ แต่มันช้าเกินไปจนโหลดอะไรม่ได้เล่นไอจียังไม่ได้เลย ฝากแก้ไขด้วยค่ะ ช้าเกินไปขนาดอยู่ในกรุงเทพยังช้า.    แมวโมโห